Współpraca z uczelniami wyższymi

Od 4 lat Fundacja „Znaczenie” prowadzi zajęcia terenowe dla studentów IV i V roku kierunku Psychologii Stosowanej UJ. Celem zajęć jest przybliżenie studentom specyfiki pracy z rodziną wieloproblemową na przykładzie projektów realizowanych przez fundację. Jest to również okazja do propagowania idei reintegracji w środowisku przyszłych specjalistów pracy z rodziną. Owocem tych zajęć jest możliwość pozyskania wolontariuszy, którzy już na etapie studiów chcą poznawać metody pracy z rodziną w obszarze reintegracji.